Architektura

Wykonujemy PEŁNOBRANŻOWE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

  • projekty indywidualne,
  • projekty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących
  • projekty zmiany sposobu użytkowania
  • projekty zagospodarowania przestrzeni
  • projekty elewacji
  • inwentaryzacje budowlane
  • uzgodnienia projektów w zakresie p.poż i higieniczno-sanitarnym
  • kompletowanie wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę
ARCHITEKTURA